Kjøpsbetingelser

Generelt
Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester (produkter) fra Legebutikken AS til kjøper. Med "kjøper" menes i dette dokumentet person, firma, institusjon, organisasjon, etat, forening, bedrift eller næringsdrivende som bestiller en vare fra Legebutikken AS. Med "selger" menes i dette dokumentet Legebutikken AS.

Organisasjonsnummer 914 775 043 MVA

Legebutikken AS
Tors vei 194
3472 Bødalen
Norge

og blir i det følgende benevnt "vi" eller "oss".

Opplysninger gitt i nettbutikken
Vi gjør vårt beste for å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrivefeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.

Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

Priser
Alle priser vises eksklusive og inklusive merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme i kassen og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet, som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m..

Betaling
Betaling skjer i de fleste tilfeller med kredittkort eller faktura. Vi aksepterer VISA og Mastercard. Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Dette gjelder bare kunder over 18 år. Ved kortbetaling trekkes beløpet fra konto når varene sendes fra oss.

Les mer om Afterpays vilkår her.

Levering og forsinkelse
Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen. Vi har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse. Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt. Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan du etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve levering, kreve erstatning eller heve avtalen. Vi leverer også på forespørsel til utlandet.

Retur av varer
Har vareforsendelsen kommet i retur til avsender/selger fordi kjøper/mottaker ikke var tilgjengelig på leveringstidspunktet (direktelevering) eller at varene ikke ble hentet på postkontoret/post i butikk før returfrist påløper en ekstrakostnad for returhåndteringen på kr 150 inkl. mva. pluss transportkostnader for ny utsendelse. Ny utsendelse av vare(r) og faktura skjer per automatikk hvor mottaker blir informert per e-post og/eller SMS oppgitt i (opprinnelig bestilling) som en vanlig forsendelse. 

Har kjøper og selger en avtale om retur står kjøper for kostnader av returforsendelsen og selger for kostnader rundt returhåndteringen på lageret. 

Undersøkelse av produktene

Etter at du har mottatt produktene, bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler. Ved mangler, feil og/eller skade må du kontakte oss innen kort tid. Vi forholder oss til transportørens reklamasjonsbetingelser og bruker for det meste Posten Norge AS til våre forsendelser, som krever skriftlig reklamasjon innen 7 dager fra levering. 

Reklamasjon og garanti
Dersom produktene har feil eller mangler må du snarest mulig ta kontakt med oss slik at vi kan søke utbedring av feilen. Retten til å reklamere gjelder i to år etter at du overtok produktet, eller fem år dersom produktet er ment å vare vesentlig mer enn to år. Retten til reklamasjon kommer i tillegg til angreretten etter pkt. 11.

Angrerett
Ingen returer godtas uten at dette er avtalt skriftlig på forhånd. Merk: Det er ikke angrerett på graverte produkter.

Personopplysninger
Vi bruker i utgangspunktet bare personopplysninger du oppgir til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg.I de tilfeller hvor vi også bruker personopplysninger til andre formål, for eksempel for å sende deg informasjon om tilbud etc., gjøres dette bare når du har samtykket til det. Før du samtykker skal du være informert om hva opplysningene skal brukes til og av hvem. Vi forbeholder oss retten til å be om personnummer for å kunne kontrollere kredittverdighet ved kredittkjøp eller ved tegning av abonnent som følger leveransen.

Dine personopplysninger blir bare utlevert til andre når:
• du har samtykket i utleveringen, eller
• når det er nødvendig for at vi skal få gjennomført avtalen med deg, eller
• i lovbestemte tilfelle.

Dersom du har spørsmål om personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting, etc. etter personopplysningsloven, kan du kontakte oss.

Salgspant
Vi har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen, inkludert renter og omkostninger, er betalt i sin helhet.

GDPR - personvernerklæring
For at du skal kunne handle hos oss må vi oppbevare og bruke personopplysninger. Vi behandler disse opplysningene i henhold til den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning og i henhold til vår personvernerklæring som du finner på våre nettsider.

Tvister
Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet i nærheten av der du bor. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i ditt (kjøperens) verneting, det vil normalt si i nærheten av der du bor.

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester (produkter) fra Legebutikken AS til forbrukere.

© 2021 Legebutikken.no. All rights reserved.

Search engine powered by ElasticSuite